FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय व्यवस्थापन समिति को बैठक

वडा र विद्यालय व्यवस्थापन समिति संग समन्वय गरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई सम्बन्धित वडा र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति बाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गराइ कार्यान्वयन गर्ने र उक्त कुराको जानकारी गाउँपालिकालाई गराउने सम्बन्धि निर्णय गरी गाउँपालिका

आज मिति २०७७ साल असोज ७ गतेका दिन बोगटान फुड्सिल गाउँ कार्यापालिकाको बैठक गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा बसी विभिन्न निर्णय पारित गरी सौहार्दिपुर्ण बातावरणमा सम्पन्न भयो ।

आज मिति २०७७ साल असोज ७ गतेका दिन बोगटान फुड्सिल गाउँ कार्यापालिकाको बैठक गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा बसी विभिन्न निर्णय पारित गरी सौहार्दिपुर्ण बातावरणमा सम्पन्न भयो ।

सहयोगका लागि धन्यावाद

सहयोगका लागि धन्यावाद
हाल विश्वव्यापी रुपमा  फैलिएको कोरोना महामरी नियन्त्रणका लागि सिड नेपाल / UMN डोटीले मिति २०७७ अशोज ५  गतेका दिन तपशिलमा उल्लेख भएका स्वास्थ्थ तथा सुरक्षा स–सामाग्रीहरु यो बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएकोले हार्दिक आभार सहित धन्यवाद 

 

दस्तावेज: 

क्वारेन्टिन अपडेट

जानकारी सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: 

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: 

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: