FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७७ साल असोज ७ गतेका दिन बोगटान फुड्सिल गाउँ कार्यापालिकाको बैठक गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा बसी विभिन्न निर्णय पारित गरी सौहार्दिपुर्ण बातावरणमा सम्पन्न भयो ।

आज मिति २०७७ साल असोज ७ गतेका दिन बोगटान फुड्सिल गाउँ कार्यापालिकाको बैठक गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा बसी विभिन्न निर्णय पारित गरी सौहार्दिपुर्ण बातावरणमा सम्पन्न भयो ।

सहयोगका लागि धन्यावाद

सहयोगका लागि धन्यावाद
हाल विश्वव्यापी रुपमा  फैलिएको कोरोना महामरी नियन्त्रणका लागि सिड नेपाल / UMN डोटीले मिति २०७७ अशोज ५  गतेका दिन तपशिलमा उल्लेख भएका स्वास्थ्थ तथा सुरक्षा स–सामाग्रीहरु यो बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएकोले हार्दिक आभार सहित धन्यवाद 

 

दस्तावेज: 

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: 

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: 

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: 

श्री खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (माननिय मन्त्री स्तर) को मिति २०७७ /०३/३१ को निर्णय अनुसार यस बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं.

दस्तावेज: 

Pages