FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब. २०७७/०७८ को जम्मा बजेट !

दस्तावेज: 

बोगटान गाउँपालिका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा संचालन भएको ७औँ गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवगती बमले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को निती कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुदै ।

बाेगटान फुड्सिल गाउँपालिकाकाे ७अाैँ गाउँ सभामा अार्थिक बर्ष ०७७/०७८ काे निति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । सभामा कुल बजेट : ४१,३५, ८९,६९० चालु तर्फ २०,५६,६७,००० पुजिँगत तर्फ २०,७९,२२,६९० बजेट गाउँ सभामा पेश गरिएको छ ।

आ.ब. २०७५।०७६ को वार्ड हरुको पूजिगत बजेट