FAQs Complain Problems

वडा नं ७ बिजालामा पुर्ण सरसफाइयुक्त योजना क्षेत्र घोषण कार्यक्रम

आज मिति २०७८।०३।२६ गतेका दिन बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं ७ बिजालामा पुर्ण सरसफाइयुक्त योजना क्षेत्र घोषण कार्यक्रम गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कमल बहादुर गडसिला ज्यूको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न।

आर्थिक वर्ष:

गुगल नक्सा