FAQs Complain Problems

सहयोगका लागि धन्यावाद

सहयोगका लागि धन्यावाद
हाल विश्वव्यापी रुपमा  फैलिएको कोरोना महामरी नियन्त्रणका लागि सिड नेपाल / UMN डोटीले मिति २०७७ अशोज ५  गतेका दिन तपशिलमा उल्लेख भएका स्वास्थ्थ तथा सुरक्षा स–सामाग्रीहरु यो बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएकोले हार्दिक आभार सहित धन्यवाद 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: