FAQs Complain Problems

समाचार

सेवा इकाई बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP-MIS) सम्बन्धि क्षमता अभिवृदि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ..

आज मिति २०७८।०३।१५ गते दिन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सेवा इकाई बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP-MIS) सम्बन्धि क्षमता अभिवृदि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ..

आर्थिक वर्ष:

गुगल नक्सा